הנהלת החברה

מחלקות

   

מנכ"ל - יקיר גדעון                                                  מנהל טכני - יקיר חגי