לשות יציאה עד 630A

לשות יציאה

  מק"ט

תאור מוצר

 י"מ 

מחיר ברוטו 

0600230

לשה יציאה חש 3X300A בורג+בורג

יח'

252.00   

0600231

לשה יציאה חש 3X300A בורג+פלטה

יח'

252.00 

0600232

לשה יציאה חש 4X300A בורג+בורג

יח'

347.00

0600233

לשה יציאה חש 4X300A בורג+פלטה

יח'

347.00

0600240

לשה יציאה חש 3X400A בורג+בורג

יח'

326.00

0600241

לשה יציאה חש 3X400A בורג+פלטה

יח'

326.00

0600242

לשה יציאה חש 4X400A בורג+בורג

יח'

446.00

0600243

לשה יציאה חש 4X400A בורג+פלטה

יח'

446.00

0600250

לשה יציאה חש 3X630A בורג+בורג

יח'

473.00

0600251

לשה יציאה חש 3X630A בורג+פלטה

יח'

473.00

0600252

לשה יציאה חש 4X630A בורג+בורג

יח'

630.00

0600253

לשה יציאה חש 4X630A בורג+פלטה

יח'

630.00

0600244

לשה יציאה 4X400A בורג+פלטה רוחב לשות 100 מ"מ

יח'

446.00

0600245

לשה יציאה 3X400A בורג+פלטה רוחב לשות 100 מ"מ

יח'

326.00