מהדקים קנדיים

מהדקים קנדיים

 
 
 
  מק"ט

  תאור מוצר   

כמות באריזה 

  י"מ    מחיר ברוטו

33501

מהדק קנדי 10 ממ"ר  

50

יח'

7.00

33502

מהדק קנדי 16 ממ"ר  

50

יח'

7.70

33503

מהדק קנדי 25 ממ"ר  

50

יח'

11.50

33504

מהדק קנדי 35 ממ"ר  

50

יח'

13.50

33505

מהדק קנדי 50 ממ"ר  

25

יח'

17.50

33506

מהדק קנדי 70 ממ"ר  

25

יח'

23.00

33507

מהדק קנדי 95 ממ"ר  

25

יח'

33.00

33508

מהדק קנדי 120 ממ"ר

10

יח'

48.00

33509

מהדק קנדי 150 ממ"ר

10

יח'

63.00

33510

מהדק קנדי 185 ממ"ר

10

יח'

80.00

33511

מהדק קנדי 240 ממ"ר

10

יח'

100.00